Verktøysett for kampanje

Budskap

Tenk nøye gjennom hovedbudskapet i kampanjen og hva du prøver å kommunisere.

Du bør kunne oppsummere budskapet på en enkel måte som er relevant for målgruppen.

For eksempel: Ikke bruk mobilen mens du kjører.

Så snart du har budskapet klart, trenger du støtteargumenter for å forklare mer inngående hvorfor målgruppen bør lytte til deg. Her understreker du problemstillingen og underbygger eventuelt med statistikk og demonstrerer de gunstige effektene av endringene du ber om.

Støttebudskap for eksempelet om trygg kjøring ovenfor kan omfatte:

  • Kjøring mens du bruker mobil, er ikke bare ulovlig, det er også farlig.
  • Hvis du blir tatt mens du bruker mobilen når du kjører, risikerer du ikke bare å miste førerkortet og jobben, du kan også forårsake en alvorlig ulykke.
  • Når du bruker mobilen, også håndfritt, skaper du en vesentlig ulykkesrisiko for både deg selv og andre veibrukere.
  • Én av tjue veitrafikkulykker skyldes mobilbruk.
  • Trenger du å ta en jobbtelefon, bør du stoppe et trygt sted så du kan konsentrere deg fullt ut om telefonen.
Message