Verktøysett for kampanje

Definer forventede resultater

Kommunikasjonen er mest effektiv når den er knyttet til noe praktisk og håndgripelig.

Tenk på hvordan du kan måle hvor vellykket kampanjen er, og bygg inn et evalueringssystem i kampanjen før du lanserer den.

Kvalitativ evaluering måler publikums oppfatning av kampanjen. Det gir ingen konkrete tall, men hjelper deg med å forstå kampanjens påvirkning, for eksempel om det er vært en holdningsendring blant målgruppen.

Kvalitative tiltak omfatter:

  • e-post-/nettbaserte undersøkelser
  • telefonintervjuer
  • intervjuer på stedet

Kvantitativ evaluering måler kampanjens rekkevidde og synlighet.

Kvantitative målinger er enklere å presentere som resultater. Kvantitativ evaluering kan måle suksess ved å se på:

  • kampanjens rekkevidde: Hvor mange hørte budskapet?
  • kampanjens synlighet: Hvor synlig klarte du å bli i mediene? Hvor mange artikler, reportasjer osv. genererte kampanjen?
Define your expected results