Verktøysett for kampanje

Fastsette mål

Før du utarbeider det spesifikke budskapet i kampanjen og de nødvendige støtteargumentene, må du ha et klart mål i tankene.

Når du har et klart mål, vil dette hjelpe deg med å:

  • formulere et bedre budskap
  • strukturere kampanjen
  • gjøre det mulig å kontrollere hvor vellykket arbeidet var etter kampanjen.

La målet være så spesifikt og realistisk som mulig, og ta hensyn til ressursene du har tilgjengelig. Her er noen parametrer som kan hjelpe deg med å fastsette målet:

  • Mediedekning — Jeg ønsker at kampanjen min skal publiseres i viktige HMS-titler i landet mitt».
  • Atferdsendring blant målgruppe — «Jeg ønsker å oppfordre mine ansatte til alltid å bruke sikkerhetsutstyr».
  • Antall personer som kampanjen skal nå — «Jeg ønsker å tiltrekke meg 500 Facebook-tilhengere».

Straks du bestemmer deg for målene, kan du finne ut hvordan du best kan oppnå dem.

Deciding objectives