Verktøysett for kampanje

Velge en tittel

For å ha en sjanse til å påvirke dem du ønsker å nå, bør tittelen være så kort og enkel som mulig og relevant for målgruppen.

Den bør være:

  • fengende
  • minneverdig
  • enkelt å forstå
  • sjargongfritt.

Tittelen bør være skreddersydd for målgruppen. Avhengig av om du henvender deg direkte til toppledelse eller fabrikkarbeidere, vil budskapetargumentene og tonen være forskjellig.

Choosing a title