Verktøysett for kampanje

Nå ut til målgruppene

De fleste kampanjer involverer flere typer medier, fra pressemeldinger og magasinartikler til plakater og direkteutsendelser.

Den nøyaktige kombinasjonen bestemmes av målgruppen samt økonomiske og tidsmessige hensyn. Muligheter er blant annet:

 • publisitetsbrosjyrer, plakater til bruk på arbeidsplassen
 • annonser (i pressen, på TV, på radio eller på kino, eller plakater på tavler, buss eller metro)
 • presseaktiviteter — pressemeldinger, intervjuer, deltakelse i TV- eller radioprogrammer
 • veiledninger og brosjyrer
 • nyhetsbrev
 • seminarer, workshoper eller konferanser
 • opplæring
 • telefonrådgivning
 • besøk på arbeidsplassen
 • direkteutsendelser
 • utstillinger.
Reaching your audiences