Sett ta’ għodod tal-kampanja

Kompetizzjonijiet

Adattat għal:

Organizzazzjonijiet medji sa kbar.

Kif jista’ jintuża?

Kompetizzjoni relatata mas-suġġetti tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (OSH) tista’ taħdem simultanjament mal-kampanja tiegħek. Tista’ tkun kompetizzjoni ta’ ritratti jew vidjows jew kompetizzjoni dwar l-aqwa gadget tal-OSH.

Benefiċċji

 • Il-kompetizzjoni tista’ tkun għodda mill-aqwa sabiex tappoġġa l-kampanja tiegħek u ssaħħaħ il-messaġġi ewlenin tiegħek.
 • Grazzi għall-kompetizzjoni tista’ toħloq interess f’suġġetti relatati mal-OSH fost il-pubbliku ġenerali.
 • Anke ż-żgħażagħ jistgħu jkunu interessati fis-suġġett. Matul il-Kompetizzjoni tar-Ritratti tal-EU-OSHA stess fl-2011 kważi elf persuna bagħtu r-ritratti tagħhom għal kunsiderazzjoni!

Limitazzjonijiet

 • Din it-tip ta’ kompetizzjoni teħtieġ impenn intern minn organizzazzjoni:
  • L-involviment ta’ udjenza wiesgħa
  • Il-preparazzjoni tal-proċedura tal-għażla, eċċ.
  • Barra minn hekk, jistgħu jkunu meħtieġa ħafna flus jekk tikkunsidra li toffri premju finanzjarju.

Min se’ jipparteċipa?

 • Aħseb dwar l-udjenza fil-mira:
  • Tixtieq tinvolvi lill-pubbliku ġenerali?
  • Jew gruppi speċifiċi (eż. ħaddiema biss, żgħażagħ biss)

Kif tirreklama l-kompetizzjoni

 • Aħseb kif se tilħaq lill-parteċipanti potenzjali: ikkunsidra l-użu tal-midja soċjali jekk se jkun involut il-pubbliku ġenerali.
 • Oħloq paġna web dwar il-kompetizzjoni.

Kriterji biex wieħed jirbaħ

 • Aħseb dwar il-kriterji preċiżi li l-parteċipanti jridu jissodisfaw sabiex jirbħu l-kompetizzjoni.
 • Agħżel il-ġurija li se tivvaluta jekk il-parteċipanti jissodisfawx dawn il-kriterji:
  • Ipprova involvi persuna magħrufa sew biex tkun parti minn dan il-panel eż. fotografu professjonali famuż fil-każ ta’ kompetizzjoni tar-ritratti.

Regoli u proċedura tal-għażla

 • Ipprepara proċedura tal-għażla: jekk tmexxi sottosit iddedikat għall-kompetizzjoni tista’ ttella’ formola ta’ reġistrazzjoni hemmhekk.
 • Kun żgur li r-regoli huma ċari u preċiżi u li l-formoli kollha ta’ reġistrazzjoni jinftiehmu.
 • Jekk qed tistenna numru kbir ta’ parteċipanti, ikkunsidra li taqsam il-proċedura tal-għażla f’żewġ stadji:
  • Preselezzjoni
  • L-għażla finali.

Kronoloġija

 • F’termini ta’ kronoloġija, organizza l-kompetizzjoni b’mod simultanju mal-kampanja.
 • L-avveniment finali jista’ jkun marbut mal-avveniment tal-għeluq tal-kampanja.

Pubbliċità

 • Involvi l-midja. Ipprovdilhom l-istampi (jekk hija kompetizzjoni tar-ritratti) jew materjal viżwali ieħor.
 • Organizza intervisti mal-kompetituri jew mal-ġurija.