Prioritārās jomas


Darbs digitālajā platformā

rada jaunas iespējas uzņēmumiem un darbiniekiem, piemēram, cilvēkiem, kuriem var būt apgrūtināta piekļuve tradicionālajam darba tirgum. Vienkārši sakot, tas ietver darbu, kas tiek nodrošināts, izmantojot tiešsaistes platformu, darbu tajā vai ar tās starpniecību.

Izplatītākais platformas uzņēmējdarbības modelis ir tiešsaistes tirdzniecības vieta darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma saskaņošanai. Tas bieži attiecas uz darbavietām tādās profesijās un nozarēs kā transporta nozarē (piegādes transportlīdzekļu un taksometru vadītāji), apkopējiem un gadījumu darbu veicējiem. Digitālo platformu darbiniekus pārvalda algoritmi, kas ietekmē darbu sadali un kompensāciju, kā arī ievāc darbinieku datus, ko var izmantot uzraudzības palielināšanai.

Digitālo platformu operatoru nestandarta darba attiecību ietekmē pieaug digitālo platformu darbinieku riski. Viņiem ir arī maz iespēju aizstāvēt savas intereses un kontrolēt savu darbu. Tas ir acīmredzams piegādes un transporta sektoros, kur darba ņēmēji atrodas uz vietas, ir mazāk kvalificēti un pakļauti platformu kontrolei augstā līmenī.

Platformu darbinieki saskaras arī ar izolāciju, darba intensifikāciju, ilgu darba laiku, digitālo uzraudzību un novērošanu, kas var izraisīt augstu stresa līmeni. Tomēr viņu nodarbinātības statuss ierobežo piekļuvi aizsardzībai. Tā kā platformu darbinieki parasti ir pašnodarbinātas personas, viņi ir atbildīgi par savu darba aizsardzību. Platformām nav pienākuma veikt pasākumus, lai palielinātu platformu darbinieku aizsardzību.

Uzziniet vairāk par to, kā novērst vai pēc iespējas samazināt ar digitālo platformu darbu saistītos riskus.