Prioritārās jomas


Uzdevumu automatizācija

Darba tirgū ir ienākusi jauna mākslīgā intelekta (MI) robotikas sistēmu paaudze, kas palīdz darbiniekiem, pārņemot monotonus un atkārtotus uzdevumus. Tās var arī izmantot, lai veiktu augsta riska un sarežģītus darbus. Veicot uzdevumus, ko cilvēki nevar, nedrīkst vai nevēlas darīt, robotika var pasargāt darba ņēmējus no kaitējuma. Tā arī atbrīvo laiku darbiniekiem, lai apgūtu jaunas prasmes un strādātu radošāk.

Tomēr digitālo tehnoloģiju izmantošana uzdevumu automatizācijai ir saistīta arī ar vairākiem riskiem un problēmām. Sarakstā ir iekļauts cilvēku situācijas apzināšanās zudums, pārmērīga paļaušanās uz automatizētām sistēmām vai darbinieku specifisko prasmju iespējama zaudēšana. Darbinieki var sajust autonomijas zudumu, baidīties no darba zaudēšanas un neuzticēties sistēmai. Vēl viena problēma ir nepieciešamība pēc pārkvalifikācijas, kas ietver darbinieku apmācību, lai izmantotu jauno robotikas tehnoloģiju, vienlaicīgi izvairoties no svarīgu kompetenču zaudēšanas.

Ņemot vērā šos faktorus, uz MI balstītu robotikas sistēmu ieviešanā, lai automatizētu uzdevumus, būtu jāizmanto cilvēka vadības pieeja. Tādējādi darbiniekiem ir iespējas izmantot automatizāciju savā labā, vienlaicīgi saglabājot kontroli pār darba procesu.

Iepazīstieties ar mūsu kampaņas resursiem, lai uzzinātu vairāk.