Publikācijas


Darbs digitālajās platformās veselības un sociālās aprūpes nozarē: ietekme uz darba aizsardzību

Veselības un sociālās aprūpes nozare tradicionāli ir bijusi datu pārneses un digitalizācijas tendenču priekšgalā. Nepārtrauktas tehnoloģiskās un sociālās pārmaiņas, ko paātrināja Covid-19 pandēmija, ietekmē ne tikai nozares darbiniekus, bet arī aprūpes pakalpojumu cenu un kvalitāti.

Šajā dokumentā sniegtas liecības par darba aizsardzības (DA) riskiem un iespējām saistībā ar darbu digitālo platformu nozarē, un tā secinājumu mērķis ir palīdzēt politikas veidotājiem un platformām risināt un pārvaldīt darbinieku vajadzības, kā arī stiprināt veselības aizsardzības sistēmas visā ES.

Download pdf icon in: