Prioritārās jomas


Viedās digitālās sistēmas

Sensoru izmantošana ir saistīta ar lielām darbvietas drošības pārmaiņām. aizsargā darbiniekus, uzturot un uzlabojot darba drošību potenciāli bīstamās nozarēs. Kā piemērus var minēt viedos individuālos aizsardzības līdzekļus, , kas var agrīni konstatēt fiziska, muskuļu un garīga noguruma pazīmes, kā arī pārvietojamas vai stacionāras sistēmas, kas apdraudējuma noteikšanai izmanto sensorus vai kameras.

Lai gan šīs tehnoloģijas ir izstrādātas darba aizsardzības uzlabošanai, tās rada arī problēmas un riskus. Piemēram, darbinieki var izjust veicamo uzdevumu kontroles zudumu un pārāk paļauties uz tehnoloģiju. Šī pārmērīga paļaušanās uz tehnoloģijām var veicināt kļūdas un palielināt negadījumu risku. Var arī gadīties, ka digitālo sistēmu savāktie dati ir neprecīzi, ierobežoti vai pat neobjektīvi. Turklāt šīs sistēmas vāc ļoti sensitīvus personas datus, kas var tikt ļaunprātīgi izmantoti darbinieku uzraudzībai un novērošanai.

Lai pievērstos visām šīm problēmām, ir būtiski katrā posmā — no izveides līdz īstenošanai — konsultēties ar darbiniekiem un viņu pārstāvjiem.

Iepazīstieties ar mūsu kampaņas resursiem, lai uzzinātu vairāk.