Prioritārās jomas


Darbinieku pārvaldība, izmantojot mākslīgo intelektu

Veiksmīgie vadītāji cenšas nodrošināt produktivitāti, motivēt darbiniekus un radīt pozitīvu atmosfēru. un algoritmā balstītas sistēmas var palīdzēt vadītājiem, automatizējot pārvaldības uzdevumus darbvietā. Tādējādi var optimizēt darba organizāciju gan darba devējiem, gan darbiniekiem. Piemēram, algoritmi var prognozēt klientu nākotnes pieprasījumu, lai maiņas varētu ieplānot atbilstoši darbinieku vajadzībām un izvairītos no darbinieku skaita samazināšanas negatīvajām sekām. Turklāt algoritma pārvaldību var izmantot, lai darbiniekiem piešķirtu uz viņu spējām un prasmēm pamatotus uzdevumus.

Tomēr ir jāņem vērā vairāki psihosociālie riski. Visvairāk sūdzību ir par to, ka darbinieki izjūt savas autonomijas samazināšanu, jo tiek ierobežota viņu lēmumu pieņemšanas spēja. Darbiniekiem šķiet, ka viņi vairs nevar kontrolēt savu darbu. Turklāt viņi jūtas spiesti strādāt ātrāk, radot ar darbu saistītu stresu, veselības problēmas un negadījumus.

Lai nodrošinātu uz mākslīgo intelektu balstītas darbinieku pārvaldības sistēmas pozitīvo ietekmi, ir svarīgi strādāt kopā ar darbiniekiem, jo tas vairo uzticēšanos. Tas sākas, apspriežoties ar darbiniekiem un ļaujot viņiem piedalīties algoritmiskās pārvaldības sistēmu izstrādē un ieviešanā. Šeit atslēga ir pārredzamības princips.

Uzziniet, kā maksimāli izmantot uz mākslīgo intelektu balstītas darbinieku pārvaldības sistēmas no mūsu kampaņas resursiem.