Skup alata za kampanju

Prezentacije u PowerPointu

Prikladno za:

sve vrste organizacija.

O čemu je riječ?

Riječ je o prezentacijama pripremljenima u Microsoftovu softverskom programu PowerPoint. Mogu sadržavati tekst, vizualne sadržaje, zvukove i filmove.

Prednosti

  • Korisne su i lako se mogu izraditi vlastitim resursima.

Ograničenja

  • Možda neće imati isti učinak kao npr. televizijski spot.

Izrada prezentacije

  • U aplikaciji PowerPoint imate na raspolaganju gotove predloške za prezentaciju, no ako možete, pokušajte sami izraditi predložak vodeći računa o korporativnom identitetu svojeg poduzeća / vizualnom identitetu kampanje.
  • Ako izrađujete prezentaciju o kampanji, trebali biste se usmjeriti na njezine ciljeve i poruke.
  • Nemojte dodati previše teksta. Količina teksta i slika trebala bi biti podjednaka.
  • Pokušajte dodati animacije i vizualne efekte kako bi prezentacija bila zanimljivija i interaktivnija.
  • Što kraće, to bolje: izbjegavajte prevelik broj dijapozitiva.

Kako upotrebljavati prezentaciju?

  • Prezentaciju možete upotrijebiti tijekom događaja otvorenih za javnost i objaviti je na svojim internetskim stranicama.
  • Možete je ispisati ili izložiti uživo tijekom sastanka ili konferencije.