Skup alata za kampanju

Promotivni proizvodi / poslovni darovi

Prikladno za:

Organizacije koje provode veće kampanje i održavaju veće manifestacije.

Kako se može upotrebljavati?

Manji uređaji ili darovi mogu se upotrebljavati kao promidžbeni materijali koji se daju ciljnoj publici, čime joj se skreće pozornost na kampanju. Mogu uključivati olovke, torbe, majice, kape itd. s oznakom.

Prednosti

 • Manji uređaji imaju dugi životni vijek i ljudi ih čuvaju kao suvenire.
 • Ciljnu skupinu podsjećat će na vašu kampanju i organizaciju.

Ograničenja

 • Proizvodnja promotivnih proizvoda podrazumijeva troškove. No ako se oni proizvode serijski, uglavnom su jeftiniji.

Odabir odgovarajućih poslovnih darova / promotivnih proizvoda

 • Dobro razmislite o svojoj poruci i ciljnoj publici. Kakvi su darovi u skladu s porukom i tonom vaše kampanje?
 • Budite pametni i inovativni. Ako je cilj vaše kampanje smanjiti broj ozljeda zbog čestog ponavljanja određene radnje kod uredskih radnika, možete, na primjer, izraditi podložak za miš s podsjetnikom na uzimanje stanke ili sličicama na kojima su prikazane vježbe za sprječavanje takvih ozljeda.

Brendiranje

 • Uvijek vodite računa o vizualnom identitetu svoje kampanje i osigurajte da ključni elementi budu jasno vidljivi:
  • poruka/slogan
  • logotip
  • internetske stranice.
 • U tekstu i vizualnim sadržajima upotrijebite boje i tipografiju karakteristične za vaše poduzeće. Tako ćete pridonijeti boljoj informiranosti o svojoj organizaciji i istaknuti njezinu dosljednost i profesionalnost.

Količina promotivnih proizvoda

Budite razumni kad je riječ o količinama proizvoda koje će vam trebati i proračunu koji imate na raspolaganju. Što je narudžba veća, jedinični će troškovi biti manji. No dobro razmislite o tome koliko bi vam proizvoda moglo trebati.