Skup alata za kampanju

Dobro došli u internetski alat za procjenu rizika

Organizacija: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

Zemlja: EU

Opis:

Niz prezentacija PowerPoint o projektu OiRa za internetski alat za procjenu rizika s najnovijim informacijama i sažetim pregledom aktivnosti.

Image
Welcome to the Online Risk Assessment Tool