Skup alata za kampanju

Fotografije

Prikladno za:

sve vrste organizacija.

Kako se mogu upotrebljavati?

Fotografije se mogu upotrebljavati u marketinškim materijalima, na mrežnim mjestima te uz priopćenja za medije i uvodne članke. Mogu se upotrebljavati i kao vizualne ilustracije kampanje i njezinih poruka.

Prednosti

  • Profesionalna, visokokvalitetna fotografija može se ponovno upotrijebiti u različite svrhe.
  • Dobre su fotografije upečatljive, posebno na plakatima.
  • Dobro upotrijebljenim, dojmljivim slikama uistinu se mogu istaknuti poruke kampanje.

Ograničenja

  • Ako nemate svoje fotografije, možda ćete ih morati kupiti, a to može biti skupo.

Odabir fotografija

  • Provjerite imate li odgovarajuće licencije za fotografije i prava za njihovu upotrebu.
  • Slikama koje odaberete trebali biste dodatno poduprijeti svoju kampanju, a ne odvlačiti pozornost od nje.
  • Provjerite jesu li fotografije koje ste odabrali odgovarajuće veličine i formata. Ako ih želite umnožavati u tiskanim materijalima ili oglasima velikog formata, svakako upotrijebite fotografije odgovarajuće rezolucije i veličine.