Skup alata za kampanju

Predstavljanje kampanje „Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta”

Organizacija: Odjel inspekcije rada, Ministarstvo rada, socijalne skrbi i socijalnog osiguranja

Zemlja: Cipar

Opis:

Prezentacija PowerPoint nacionalne središnjice EU-OSHA-e na Cipru kao uvod u kampanju „Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta” i predstavljanje njezinih ključnih postignuća, alata i publikacija, uključujući Nagrade za dobru praksu u stvaranju zdravih radnih mjesta.

Image
Presentation of the Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances campaign