Skup alata za kampanju

Znanstvene publikacije

Prikladno za:

sve vrste organizacija.

O čemu je riječ?

Videozapisi su publikacije u kojima je naglasak na određenoj znanstvenoj temi (primjerice, na posljedicama pasivnog pušenja na zdravlje). U takvoj se publikaciji tema obrađuje dublje i detaljnije nego u, primjerice, brošuri.

Prednosti

 • Publikacija se može upotrebljavati u različite svrhe, na primjer kao:
 • promotivni ili popratni materijal za druge alate
 • priopćenje za medije
 • brošura
 • Može se distribuirati na manifestacijama i sajmovima te staviti na raspolaganje na internetu.

Ograničenja

 • Zbog svoje znanstvene prirode takve publikacije nisu namijenjene za širu javnost.

Kako se može upotrebljavati?

 • Takva publikacija može poslužiti kao znanstvena podloga za vašu kampanju.
 • Podatke iz nje možete upotrijebiti u priopćenju za medije, letku ili brošuri.

Izrada publikacije

Zamolite stručnjaka za temu u području sigurnosti i zdravlja na radu koju ste odabrali da za vas izradi publikaciju. Pritom imajte na umu da će takav „znanstveni” tekst možda čitati i osobe koje nisu stručnjaci u tom području. Stoga ne bi trebao biti prestručan ili obilovati žargonom.

Prijedlozi sadržaja

 • Upotrijebite fotografije da biste pobliže opisali podatke.
 • Vodite računa o korporativnom identitetu svojeg poduzeća.

Distribucija

 • Svoje publikacije izložite tijekom događaja, konferencija za medije i seminara.
 • Omogućite preuzimanje publikacija na internetu.