Skup alata za kampanju

Dobar posao, dulja karijera

Organizacija: Tehnološke industrije u Finskoj

Opis:

Prezentacija PowerPoint o temi „Dobar posao, dulja karijera”. U njoj se predstavlja novi tehnološki projekt za tehnološku industriju kojim se želi poboljšati dobrobit na radnom mjestu tijekom cijelog radnog ciklusa, a time i konsolidacija i produljenje radnog vijeka.

Image
Good work, longer career