Skup alata za kampanju

Plakati

Prikladno za:

sve vrste organizacija.

Kako se treba upotrebljavati?

Cilj je plakata prenijeti jednostavnu, nekompliciranu poruku javnosti. Slijed informacija na plakatu trebao bi biti jasan od početka do kraja. Eventualni tekst na plakatu trebao bi biti kratak, a font jasan. Plakati često sadržavaju dojmljive ili upadljive slike.

Prednosti

 • Ako je dobro dizajniran i privlačan, plakat može biti vrlo upečatljiv.
 • Trebao bi zainteresirati publiku i potaknuti je da potraži dodatne informacije.

Ograničenja

 • Plakati bi sami po sebi trebali biti jednostavni i ne bi trebali sadržavati previše informacija:
  • Na primjer, ako se na plakatu oglašava veliki događaj, na njemu neće biti navedena imena svakog govornika i svaka tema koja će se obraditi.
  • Stoga je ključno da se na plakatu jasno istakne poveznica na odgovarajuće internetske stranice.

Izgled i sadržaj plakata

 • Pri izradi plakata trebali biste:
  • voditi računa o vizualnom identitetu kampanje i o tome da privučete pozornost publike
  • izbjegavati navođenje informacija u istom obliku kao na drugim vizualnim pisanim materijalima
  • iznijeti kratku i jasnu poruku, po mogućnosti na zanimljiv, domišljat ili općenito poseban način
  • prenijeti informacije na razumljiv način bez dodatnog pojašnjavanja.
 • Na plakatu biste trebali istaknuti logotip poduzeća/organizacije i poveznicu na internetske stranice.
 • Ako se na njemu oglašava događaj, nužno je navesti sljedeće informacije:
  • datum
  • mjesto
  • vrijeme
  • kotizacija.