Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Συμβουλές για τρόπους υποστήριξης της δεύτερης χρονιάς της Εκστρατείας για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας για Όλες τις Ηλικίες

Φορέας: EU-OSHA

Χώρα:

Περιγραφή:

Email που ζητεί την ενεργό συμμετοχή και απευθύνεται στους Επίσημους Εταίρους της Εκστρατείας για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας για Όλες τις Ηλικίες. Ενημερώνει τους εταίρους για τους νέους πόρους της εκστρατείας, για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι ίδιοι να συμβάλουν στον διαδικτυακό της τόπο αλλά και για τις δυνατότητες ενεργού συμμετοχής τους και τους τρόπους προώθησης της εκστρατείας.

Image
Tips on how to support the second year of the Healthy Workplaces for All Ages Campaign