Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Βοηθήστε μας να περάσουμε το μήνυμα της εκστρατείας για «Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας για Όλες τις Ηλικίες»!

Φορέας: EU-OSHA

Χώρα:

Περιγραφή:

Ηλεκτρονικό μήνυμα ενεργού συμμετοχής προς τα συνεργαζόμενα ΜΜΕ της εκστρατείας για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας για Όλες τις Ηλικίες. Στόχος ήταν να τους ενημερώσουμε για το πώς μπορούν να βοηθήσουν στο να φτάσουν οι ειδήσεις και η πληροφόρηση για την εκστρατεία στους αναγνώστες τους, στους θεατές τους και στους συνδρομητές τους. Τα συνεργαζόμενα ΜΜΕ ενημερώθηκαν, επίσης, για τις επόμενες δραστηριότητες και για τα ορόσημα της εκστρατείας σε περίπτωση που επιθυμούν να τα προωθήσουν.

Image
Help us spread the word about the Healthy Workplaces for All Ages Campaign!