Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

«Ασφαλείς, υγιείς και χαρούμενοι χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες» Σεμινάριο

Φορέας: Autoridade para as Condiçôes do Trabalho

Χώρα: Πορτογαλία

Περιγραφή:

Ενδιαφερόμενοι φορείς συζητούν σε σεμινάριο στο Γκιμαράες της Πορτογαλίας για τους ασφαλείς, υγιείς και χαρούμενους χώρους εργασίας για όλες τις ηλικίες

Image
"Healthy, safe and happy workplaces for all ages" Seminar