Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Υφιστάμενες λήψεις

Απευθύνεται προς:

Μεγαλύτεροι οργανισμοί/επιχειρήσεις με μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς πόρους.

Τι είναι;

Οι υφιστάμενες λήψεις υποστηρίζουν πλάνα αποτελούμενα από πλάνα αρχείου ή από υλικό νέων λήψεων το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρουσίαση του θέματος. Το εν λόγω υλικό είναι μερικώς μονταρισμένο και με ποιότητα μετάδοσης χωρίς καμία αφηγηματική προσθήκη. Οι υφιστάμενες λήψεις χρησιμοποιούνται για την αναλυτική παρουσίαση των βασικών προτεραιοτήτων και των δραστηριοτήτων του οργανισμού/της επιχείρησής σας.

Οφέλη

  • Η παραγωγή του υλικού αυτού είναι φθηνότερη από την παραγωγή, για παράδειγμα, ενός βιντεοσκοπημένου ενημερωτικού δελτίου.
  • Μπορείτε να το προετοιμάσετε χρησιμοποιώντας εσωτερικούς πόρους.

Περιορισμοί

  • Εάν δεν διαθέτετε χειριστή κάμερας ή εξοπλισμό στην εταιρεία σας, θα χρειαστείτε εξωτερικούς πόρους, οι οποίοι ενδέχεται να είναι δαπανηροί.

Αξιοποίηση υφιστάμενων λήψεων

  • Οι υφιστάμενες λήψεις μπορούν να είναι διάρκειας μεταξύ 15 και 60 λεπτών. Απευθύνονται κυρίως σε επαγγελματίες οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίοι μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν π.χ. για την παραγωγή ειδησεογραφικών ρεπορτάζ.
  • Το υλικό θα πρέπει να ενθαρρύνει τους τηλεοπτικούς φορείς να το χρησιμοποιήσουν για επανεπεξεργασία, αλλά όπως και με τις κύριες και δευτερεύουσες λήψεις, ένα στοιχείο «είδησης» είναι απαραίτητο.
  • Οι λήψεις πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και ανάλυσης ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν αρμονικά σε άλλο υλικό και λήψεις.