Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Υφιστάμενες λήψεις

Benefits

  • Η παραγωγή του υλικού αυτού είναι φθηνότερη από την παραγωγή, για παράδειγμα, ενός βιντεοσκοπημένου ενημερωτικού δελτίου.
  • Μπορείτε να το προετοιμάσετε χρησιμοποιώντας εσωτερικούς πόρους.

Περιορισμοί

  • Εάν δεν διαθέτετε χειριστή κάμερας ή εξοπλισμό στην εταιρεία σας, θα χρειαστείτε εξωτερικούς πόρους, οι οποίοι ενδέχεται να είναι δαπανηροί.

Αξιοποίηση υφιστάμενων λήψεων

  • Οι υφιστάμενες λήψεις μπορούν να είναι διάρκειας μεταξύ 15 και 60 λεπτών. Απευθύνονται κυρίως σε επαγγελματίες οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίοι μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν π.χ. για την παραγωγή ειδησεογραφικών ρεπορτάζ.
  • Το υλικό θα πρέπει να ενθαρρύνει τους τηλεοπτικούς φορείς να το χρησιμοποιήσουν για επανεπεξεργασία, αλλά όπως και με τις κύριες και δευτερεύουσες λήψεις, ένα στοιχείο «είδησης» είναι απαραίτητο.
  • Οι λήψεις πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και ανάλυσης ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν αρμονικά σε άλλο υλικό και λήψεις.