Τομείς προτεραιότητας


Αυτοματοποίηση καθηκόντων

Μια νέα γενιά ρομποτικών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) εισήλθε στην αγορά εργασίας για να βοηθήσει τους εργαζομένους, αναλαμβάνοντας τα ανιαρά και επαναλαμβανόμενα καθήκοντα. Τα συστήματα αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση επικίνδυνων και πολύπλοκων εργασιών. Ασκώντας τα καθήκοντα που οι άνθρωποι δεν μπορούν, δεν πρέπει ή δεν θέλουν να εκτελέσουν, η ρομποτική μπορεί να κρατήσει τους εργαζομένους μακριά από κινδύνους. Η τεχνολογία αυτή εξοικονομεί επίσης χρόνο υπέρ των εργαζομένων, επιτρέποντάς τους να μάθουν νέες δεξιότητες και να ασχολούνται με πιο δημιουργικά καθήκοντα.

Ωστόσο, η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την αυτοματοποίηση καθηκόντων συνοδεύεται επίσης από μια σειρά από κινδύνους και προκλήσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται η απώλεια της επίγνωσης της ανθρώπινης κατάστασης, η υπερβολική εξάρτηση από τα αυτοματοποιημένα συστήματα ή η πιθανή απώλεια ειδικών δεξιοτήτων των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι μπορεί να αισθάνονται ελλιπή αυτονομία, να φοβούνται την απώλεια θέσεων εργασίας και να μην εμπιστεύονται το σύστημα. Μια άλλη πρόκληση είναι η ανάγκη για επανειδίκευση, η οποία προϋποθέτει την κατάρτιση των εργαζομένων ώστε να μάθουν να χρησιμοποιούν τη νέα ρομποτική τεχνολογία χωρίς να απολέσουν σημαντικές ικανότητες.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες, όταν χρησιμοποιούνται ρομποτικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για την αυτοματοποίηση των εργασιών ο άνθρωπος θα πρέπει να είναι αυτός που έχει τον έλεγχο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την αυτοματοποίηση προς όφελός τους και να ασκούν οι ίδιοι τον έλεγχο της εργασίας που επιτελούν.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το υλικό της εκστρατείας.