Τομείς προτεραιότητας


Εξ’ αποστάσεως και υβριδική εργασία

Εξ’ αποστάσεως εργασία είναι όταν ο εργαζόμενος εργάζεται εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη, μεταξύ άλλων από το σπίτι, χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες, όπως προσωπικούς υπολογιστές, έξυπνα τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές, πακέτα λογισμικού και το διαδίκτυο. Ο συνδυασμός της εξ αποστάσεως εργασίας με την εργασία από τις εγκαταστάσεις του εργοδότη αναφέρεται ως υβριδική εργασία.

Μολονότι οι εξ’ αποστάσεως εργαζόμενοι επωφελούνται από ένα πιο αυτόνομο και ευέλικτο ωράριο εργασίας, το ωράριο αυτό εγκυμονεί ενίοτε ορισμένες προκλήσεις. Πρώτον, οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι (που απορρέουν από την κοινωνική απομόνωση, την εντατικοποίηση της εργασίας, το άστατο ωράριο και την ανισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής) μπορούν να οδηγήσουν σε άγχος και ψυχική ασθένεια. Δεύτερον, η παρατεταμένη καθιστική εργασία αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης μυοσκελετικών παθήσεων, όπως ο πόνος στη μέση.

Παρά το γεγονός ότι δεν είναι εύκολο για τους εργοδότες να διενεργούν εκτιμήσεις κινδύνου για την υγεία και την ασφάλεια στο σπίτι του εργαζομένου ακολουθώντας την συνήθη ως τώρα διαδικασία, οι εκτιμήσεις κινδύνου είναι πιο αναγκαίες από ποτέ. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να αυξήσουμε τις γνώσεις μας σχετικά με τις πρακτικές και τα πρακτικά εργαλεία της ΕΑΥ που σχετίζονται με την εξ’ αποστάσεως εργασία.

Μάθετε περισσότερα για τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την εξ’ αποστάσεως και υβριδική εργασία και για τον τρόπο πρόληψης ή ελαχιστοποίησης των κινδύνων αυτών