Περιπτωσιολογικές μελέτες


Έξυπνη αυτοματοποίηση μειώνει τις σωματικά απαιτητικές εργασίες στην παραγωγή προϊόντων χάλυβα (ID12)

Σουηδική εταιρεία κατασκευής προϊόντων χάλυβα, πρωτοπόρος στη χρήση βιομηχανικών ρομπότ και αυτοματοποιημένων συστημάτων παραγωγής, χρησιμοποιεί συστήματα βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη για να αυξήσει την ασφάλεια και την αποδοτικότητα στον χώρο εργασίας.

Όσο τα ρομπότ εκτελούν μονότονες εργασίες, όπως π.χ. συγκόλληση, οι εργαζόμενοι μπορούν να ασχολούνται με μικρότερες ειδικές παραγγελίες ή να ασκούν εποπτικά καθήκοντα.

Η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των εργαζομένων στο σύστημα είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή και ασφαλή χρήση του. Παρά τις αρχικές ανησυχίες, η αυτοματοποίηση επέτρεψε την επανειδίκευση και την επιμόρφωση των εργαζομένων και περιόρισε συνολικά τον κίνδυνο τραυματισμού και επιπλοκών στον χώρο εργασίας. 

Download pdf icon in: