Soubor nástrojů kampaně

Využijte příležitosti

K dalšímu šíření sdělení vaší kampaně využijte individuální příležitosti, které se vám mohou naskytnout.

Může se jednat o:

  • možnost focení pro tisk,
  • zavolání do rádia ohledně otázky BOZP, kterou se zabýváte,
  • napsání článků a jejich zveřejnění v novinách a časopisech (například o personálním řízení, obchodu či bezpečnosti),
  • navržení televizního dokumentu televizní společnosti – ta bude chtít znát reálné zkušenosti pracovníků a bude mít zájem o odborníky, kteří jsou ochotni mluvit na kameru,
  • zaslání dopisu do novin, například po nahlášeném pracovním úrazu souvisejícím s tématem vaší kampaně.

Lidský rozměr

  • Tisk a sdělovací prostředky obvykle zajímá lidský úhel pohledu. Chtějí statistické údaje o úrazech potvrzené skutečnými oběťmi nebo jejich příbuznými.
  • Pro tiskové zprávy, videa, reklamy a rozhovory mohou být zapotřebí svědectví a/nebo fotografie obětí. Tvůrci televizních dokumentů mají zájem o osoby, které jsou ochotné mluvit na kameru.
  • Zdrojem kontaktů mohou být nevládní nátlakové skupiny působící v oblasti zdraví a odbory.
Seize opportunities