Soubor nástrojů kampaně

Zmapování vašich zdrojů

Kampaně nevyhnutelně vyžadují čas a peníze. Máte dostatek obojího, abyste věrně vystihli problematiku, kterou chcete propagovat?

Účinná kampaň znamená využít co nejvíce stávající zdroje. To může zahrnovat:

  • případné partnery a „spojence“,
  • finanční prostředky (rozpočet),
  • stávající distribuční/komunikační nástroje,
  • dostupné interní zdroje.

Důkladně zvažte zdroje, které již máte k dispozici, a způsob, jak je co nejlépe využít ve své kampani. Dostupný rozpočet samozřejmě také určí velikost a rozsah kampaně.

Mapping your resources