Soubor nástrojů kampaně

Partneři a navazování kontaktů

Účinným nástrojem je vždy ústní podání. Sdělení vaší kampaně proto pomůže dále šířit spolupráce s uznávanými partnery a „spojenci“.

Náležitě prozkoumejte organizace, které jsou součástí vašich sítí nebo s nimiž jste již spolupracovali:

  • Mají zkušenosti s konkrétní problematikou BOZP, kterou chcete propagovat?
  • Uskutečnily dříve podobnou kampaň?
  • Mají komunikační kanály, které by pomohly předat vaše sdělení?

Kromě komunikačních kanálů vám mohou případně předat komunikační materiály, které můžete znovu použít, nebo se s vámi podělit o poznatky získané během kampaně věnované téže problematice.

Partners and networking