Soubor nástrojů kampaně

Proč kampaň vést?

Pokud chcete sdílet určité sdělení týkající se BOZP, je vedení kampaně účinným způsobem, jak zajistit, že váš názor bude vyslyšen.

Kampaň lze využít k:

Základem jakékoli kampaně je silné poselství a jasné cíle. Pomohou vám určit, koho byste měli oslovit (cílová skupina) a jak můžete tuto skupinu oslovit co nejlépe, tj. jaké nástroje kampaně byste měli použít.

Kampaň lze využít k:

  • informování

  • inspiraci

  • motivaci

  • vzdělávání

Why run a campaign?