Soubor nástrojů kampaně

Hlavní cíle kampaně

Mějte na paměti hlavní cíle kampaně.

  • Zvýšení informovanosti o problémech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), včetně jejich příčin, u vedoucích pracovníků, zaměstnanců a osob, které jim v těchto záležitostech radí, například zdravotnických pracovníků.
  • Poskytnutí praktických řešení prostřednictvím „modelů osvědčených postupů“.
  • Zvýšení povědomí pracovníků o příslušných právních předpisech a podpora organizací při jejich dodržování.
  • Upozornění lidí na nová rizika a možná řešení.
  • Získání podpory pro změny právních předpisů či pokynů.
  • Zajištění pozice vaší organizace jako autority v oblasti BOZP a cenného partnera.
Key campaign objectives