Soubor nástrojů kampaně

Sestavení plánu

Plán vedení kampaně vám umožní soustředit se na všechny potřebné kroky.

  • Stanovte měřitelný cíl.

- Příklad: „Omezení nemocí způsobených stresem v call centrech o 10 % během příštích tří let“.

  • Zaměřte se na konkrétní cílové skupiny.

- Příklad: personální ředitelé ve větších společnostech nebo vlastníci malých či středních podniků

  • Vypracujte jednoznačné sdělení.

To by mělo být přizpůsobeno vašim cílovým skupinám a v ideálním případě by mělo zahrnovat doporučení, jimiž se mohou řídit.

Příklad: „Z výzkumu vyplývá, že call centra mohou omezit nemoci způsobené stresem pomocí těchto tří základních kroků“.

  • Určete nejvhodnější sdělovací prostředky pro oslovení cílových skupin.

- Zvažte, zda použijete například reklamu, reklamní poštu, plakáty, semináře nebo návštěvy.

  • Schvalte rozpočet.

- Započítejte částku navíc, řekněme 10 %, na neočekávané dodatečné náklady.

  • Stanovte vhodné datum zahájení.

- Vyhněte se hlavním obdobím dovolených, jako je doba před Vánoci, a pokuste se spojit svou kampaň s aktuální akcí či sezonou, aby měla větší ohlas.

  • Kampaň vyhodnoťte.

- Poučte se ze svých zkušeností, aby vaše příští kampaň měla větší dopad.

    Putting a plan togeth