Soubor nástrojů kampaně

Televizní spoty

Vhodné pro:

Větší organizace s vyššími finančních zdroji.

Co je to?

Televizní spot je jako reklama na služby nebo výrobky, kterou vidíte v televizi. Obsahuje příběh, herce a sdělení a jeho cílem je přesvědčit diváka o výhodách výrobku nebo služby, které inzerent propaguje. Pokud není televizní spot komerční, jako je tomu v případě většiny kampaní týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jedná se o tzv. oznámení ve veřejném zájmu.

Přínosy

 • Vytvoření zapamatovatelného spotu může mít velký dopad na úspěch vaší kampaně.
 • Pokud tvoříte neziskový spot, můžete televizní kanály požádat o jeho bezplatné odvysílání.
 • Angažujete-li nějakou celebritu, získáte tím pro kampaň „tvář“.

Omezení

 • Výroba televizních spotů může být nákladná, jelikož kromě nákladů na vysílání reklamního spotu budete pravděpodobně potřebovat profesionální pomoc.
 • Vysílací čas je drahý, takže televizní reklamy bývají krátké. Nejoblíbenějšími formáty jsou spoty v délce 30, 60 nebo 90 sekund. Jen ojediněle jsou delší než 90 sekund.

Nastavení vhodného tónu

 • Reklama musí být trefná a emocionální.
 • Ujistěte se, že tón, který používáte, je v souladu s vaší kampaní, mějte však na paměti, že potřebujete něco přesvědčivého, abyste lidi zaujali.
 • Nebojte se být upřímní, pokud jde o závažnost dané záležitosti.

Tvorba scénáře

 • Ve svém spotu můžete použít osobní příběh někoho, kdo se potýká se stejným problémem jako cílové publikum.
  • Například: To je Zuzana (vidíte Zuzanu, která kašle a vypadá nemocně). Trpí xxx, nemocí způsobenou dlouhodobou expozicí toxickým látkám. Její příběh...
 • Oznámení ve veřejném zájmu často končí záběrem s otázkou, která má zaujmout publikum.
  • Například: (V případě Zuzany). „Myslíte si, že je přijatelné pracovat v těchto podmínkách? Pomozte nám s tím něco udělat. Navštivte www.xxx.“

Zapojení známých osobností

 • Častou taktikou, kterou používají neziskové organizace, je zapojení některé známé osobnosti v jejich reklamách.
 • Mějte na paměti, že některé z nich budou chtít zaplatit, pokud je vaše věc neosloví natolik, aby se angažovali zdarma.
 • Před zapojením známé osobnosti nezapomeňte ověřit její „image a důvěryhodnost“. Nechcete později zjistit, že dotyčná známá osoba udělala ve svém životě něco, co koliduje s hodnotami vaší organizace a sdělením kampaně.

Sladění obsahu s image organizace

 • Důkladně si promyslete, co chcete prezentovat. Ujistěte se, že záběry televizního spotu jsou skutečně v souladu s image vaší organizace. Jinak byste mohli napáchat více škody než užitku.
 • Vždy uveďte adresu internetových stránek vaší organizace a její logo.

Profesionální pomoc

Nejlepší možností může být pomoc profesionála, který vám poradí s vaším oznámením ve veřejném zájmu.