Soubor nástrojů kampaně

Zpravodajský balíček

Vhodné pro:

Větší organizace s vyššími finančních zdroji.

Co je to?

Hlavní záznam (A-roll): Sestříhaný audiovizuální materiál, který zachycuje nejdůležitější rozhovory/scény s namluvenými audiostopami. Podpůrný záznam (B-roll): Záložní audiovizuální materiál s obecnými záběry a rozhovory bez namluvené audiostopy, ale s okolním zvukem. Subjekty televizního vysílání mohou do částí poskytnutého materiálu B-roll vkládat své vlastní mluvené komentáře. Obecně obsahují balíčky A-rollu a B-rollu 15 minut částečně sestříhaného audiovizuálního materiálu, který zobrazuje nejdůležitější momenty události, včetně vybraných záběrů a zvukových úryvků. Díky tomu získají subjekty televizního vysílání vhodný audiovizuální materiál k doplnění aktuální tiskové zprávy.

Přínosy

 • Pomocí odborníka můžete vytvořit kvalitní materiál, který lze použít pro různé účely.

Omezení

 • Chcete-li mít profesionální materiál, musíte počítat s relativně vysokým rozpočtem.

Jak připravit hlavní a doplňkový záznam?

 • Měli byste požádat PR/komunikační agenturu, aby vám pomohla vybrat nejzajímavější akce pro použití ve sdělovacích prostředcích. Například tiskové konference. Agentura zajistí:
  • profesionální pracovníky,
  • kameramany,
  • zvukaře,
  • producenty / televizní redaktory.
 • Materiál by měl televizní stanice přimět k tomu, aby jej využily ke zpracování, pro toto opětovné použití však má zásadní význam zajištění toho, aby obsahoval novinářskou „vějičku“.
 • Po akci by měla PR agentura také sledovat a vyhodnotit vysílání zpravodajského balíčku.