Soubor nástrojů kampaně

Rozhlasové spoty

Vhodné pro:

Střední až velké organizace

Co je to?

Rozhlasový spot je jako televizní spot, ale je přizpůsoben rozhlasu.

Přínosy

  • Není příliš nákladný.
  • Je třeba zvážit, zda vaše cílové publikum skutečně poslouchá rozhlas.

Omezení

  • Rozhlasový spot má pravděpodobně menší dopad než televizní spot.
  • Mějte na paměti délku spotu.
  • Existuje mnoho formátů, nejběžnější jsou však formáty v délce 30 nebo 60 sekund. Spoty mohou být kratší, nikdy však delší.

Co zahrnout

  • Sdělení by mělo obsahovat slogan kampaně.
  • Mělo by sdělovat kdo, jak a co.
  • Mělo by rovněž uvádět, co je třeba udělat a kde lze získat více informací.

Využijte profesionálního řečníka

Vždy využijte služeb profesionálního řečníka. Profesionální řečníci jsou schopni vložit správnou dávku emocí a energie a ovládají veškeré techniky srozumitelného a zřetelně vyslovovaného projevu.

Distribuce

Kromě vysílání spotu na rozhlasových stanicích jej můžete mít také ve formě souboru ve formátu MP3, který si lze stáhnout z vašich internetových stránek.

Příklady

Příklad č. 1 (15vteřinový spot): „Kouření je hlavní příčinou úmrtí při požárech v domácnosti. Pokud kouříte, ujistěte se, že jste cigaretu úplně uhasili. Uhaste ji. Úplně. Pokaždé. To je sdělení British Fire Services Association, místní hasičské a záchranné služby a této rozhlasové stanice. Máte-li zájem o více informací, zavolejte na číslo XXXXX.“

Příklad č. 2 (30vteřinový spot): „Dobrý den, jmenuji se John Doe a jsem velitelem hasičského sboru ve městě M ve státě S. Odhodili jste někdy cigaretový nedopalek do odpadkového koše? Je možné, že jste viděli, co se stane, pokud je nedopalek ještě žhavý. Možná jste tenkrát měli štěstí. Co když se to však stane znovu a vy budete spát? Požáru způsobenému cigaretou je jedno, jestli spíte.

Ujistěte se, že cigareta je úplně uhašená, abyste předešli požáru. Pokud kouříte, cigaretu uhaste. Úplně. Pokaždé. Toto sdělení vám přináší British Fire Services Association, místní hasičská a záchranná služba a tato rozhlasová stanice. Máte-li zájem o více informací zavolejte na číslo xxx.“