Soubor nástrojů kampaně

Tištěná reklama

Vhodné pro:

Střední až velké organizace.

Co je to?

Tištěná reklama znamená reklamy vytištěné v tisku (v novinách, magazínech a časopisech), který si pravděpodobně přečte vaše cílová skupina.

Přínosy

 • Pokud si koupíte reklamu v časopise s velkým nákladem, zvyšujete pravděpodobnost, že oslovíte široké publikum.
 • Můžete si také vybrat mezi deníky nebo měsíčníky a čtvrtletníky, a to v závislosti na vaší cílové skupině a jejích čtenářských zvyklostech.

Omezení

 • Tištěná reklama je obvykle nákladná, máte-li však mediálního partnera, můžete sjednat lepší sazby.
 • Mějte na paměti, že nejžádanější stránky (titulní strany nebo pravé strany) jsou také nejdražší.

Zaměřte se na nejvhodnější noviny či časopisy

 • Pečlivě zvažte, ve kterých novinách/časopise chcete reklamu umístit.
 • Přemýšlejte o cílové skupině a o tom, které noviny či časopisy pravděpodobně čte, a podle toho vybírejte:
  • Pokud se například snažíte oslovit širokou veřejnost, je nejdůležitější celostátní tisk.
  • Jestliže se naopak zaměřujete na vedoucí pracovníky působící v oblasti BOZP, měli byste reklamu umístit v příslušných odborných časopisech.

Vizuální design

 • Nejprve rozhodněte o celkovém vzhledu a dojmu vaší kampaně (např. logo, sdělení, barevná škála atd.). Cílem je zachovat stejnou vizuální identitu ve všech materiálech kampaně.
 • Chcete zajistit, aby každý, kdo uvidí informace o vaší kampani, byl schopen ji rozpoznat v různých formách.
 • Váš vizuální design by měl přilákat pozornost čtenářů. Musí se také shodovat s vaším poselstvím. Samotný titulek by měl poskytovat veškeré potřebné informace. V mnoha případech to je vše, co budou lidé číst.

Základní koncepce

Reklama musí mít určitou koncepci. Tou může být dobrý snímek nebo přitažlivý titulek, který vypíchne vaše sdělení a přitáhne pozornost čtenáře.

Obsah a grafická úprava

 • Informujte se o umístění reklamního textu a velikosti písma a o tom, jak souvisí s velikostí vaší reklamy. Máte-li v určitém časopise reklamu na čtvrtině strany, musíte dát zvláštní pozor na to, aby byl titulek viditelný. Zajistěte, aby byl text stručný, obvykle nejvýše 200 slov.
 • Zařaďte „výzvu k jednání“ – sdělte čtenářům, co chcete, aby udělali. Můžete tak učinit v titulku, nebo na konci reklamy.
 • Vždy specifikujte, kde lze získat více informací. Nasměrujte čtenáře na příslušné internetové stránky.
 • Pokud používáte fotografie, ujistěte se, že jsou ve vhodném rozlišení. Rozpixelovaný snímek vrhá na vaši organizaci špatné světlo. Přesvědčte se, že máte práva k fotografiím a v případě potřeby uveďte fotografa.

Externí zdroje

Pokud to myslíte s investicí do tištěné reklamy vážně, měli byste si patrně vyžádat pomoc komunikační/reklamní agentury, aby vám pomohla vypracovat koncepci tištěné reklamy.

Příklad osvědčeného postupu

Symbolem boje proti HIV/AIDS se stala červená stužka. Vašim cílem je vyvolat v mysli lidí stejnou asociaci. Měli byste se podívat na své komunikační materiály, logo, barvy atd. a okamžitě byste si měli pomyslet: „Ano, to je kampaň xxx.“