Soubor nástrojů kampaně

Venkovní reklama

Vhodné pro:

Větší organizace s vyššími finančních zdroji.

Co je to?

Venkovní reklama zahrnuje různé druhy propagačních poutačů, od billboardů u silnic až po plakáty v dopravních prostředcích a reklamu v arénách, přičemž všechny se zaměřují na sdělení veřejnosti ve velkém měřítku.

Přínosy

 • Strategicky umístěná venkovní reklama zaručuje značné pokrytí s velmi malou investicí. Díky tomu je venkovní reklama velmi nákladově účinná.

Omezení

 • Tyto kampaně jsou zpravidla nákladné.

Naplánování reklamní kampaně

 • Při plánování zvažte toto:
  • Zaměřujete se na odborníky, nebo širokou veřejnost?
  • Je pravděpodobné, že cílová skupina využívá veřejnou dopravu, nebo spíše jezdí do práce autem?
 • Vypracujte mapu cílového města / cílových měst se strategickými body.
 • Mějte na paměti, že je lepší mít méně reklamních míst, která však mají strategickou polohu a jsou dobře viditelná, než obrovský počet billboardů, jež jsou příliš malé a špatně umístěné z hlediska efektivního oslovení cílové skupiny.

Sdělení a obrázky/fotografie

 • Většina lidí si všimne obrázku/fotografie a sloganu. Neplýtvejte místem a nepoužívejte příliš mnoho textu, lidé jej nebudou číst.
 • Zvolené obrázky či fotografie musí být dostatečně poutavé, aby se lidé zastavili a všimli si jich.
 • Vaše sdělení by mělo být všem hned jasné a mělo by být rychle zaregistrováno. Nepoužívejte složité metafory.
 • Připojte „výzvu k jednání“.
 • Vaše sdělení by mělo být stručné a provokativní.
 • Ujistěte se, že používáte dostatečně velké písmo, aby bylo čitelné zdálky a při pohybu.
 • Mějte na paměti, že méně je více: působivější jsou nekomplikované, cílené reklamy.
 • Pokud to dovoluje téma, použijte humor.

Uveďte kontaktní údaje

Stejně jako u jiných forem reklamy nezapomeňte připojit kontaktní údaje, jako jsou telefonní čísla a adresa internetových stránek, na kterých mohou lidé nalézt více informací.

Digitální reklama

 • Možná je i venkovní digitální reklama. U ní je pravděpodobnější, že přiláká pozornost.
 • Je však třeba mít na paměti, že náklady jsou velmi vysoké, takže u neziskové kampaně nemusí být nákladově efektivní.