Soubor nástrojů kampaně

On-line reklama

Vhodné pro:

Střední až velké organizace.

Co je to?

Internetová reklama zahrnuje širokou škálu nástrojů, např. internetové stránky, bannery, pop-up bannery, reklamu v sociálních médiích, zpravodaje, virální videa a spoty zveřejňované na internetu. Většina z nich je v této příručce popsána na jiném místě.

Přínosy

  • Internetová reklama je v současnosti nejoblíbenějším a nejvíce se rozvíjejícím oborem marketingu.
  • Nabízí vám širokou škálu nástrojů. Některé z nich můžete využít zdarma (např. sociální média).

Omezení

  • Jestliže se rozhodnete pro komplexnější on-line reklamu, musíte případně zvýšit náklady na kampaň.
  • Zvažujete-li vyhotovení on-line reklamy (zejména interaktivní vyskakovací reklamy), požádejte o pomoc odborníky.
  • Mějte na paměti pravidla, která platí pro venkovní a tištěnou reklamu.

Formátování reklamy

  • Buďte struční.
  • Používejte působivé obrázky/fotografie a hesla.
  • Nezapomeňte na své logo.

Sledujte úspěšnost.

Ke sledování počtu osob, které si zobrazily vaši reklamu, a jejich chování využívejte statistické aplikace, například Google Analytics nebo Matomo.