Verktygslåda för kampanjer

#FeelSafe-kampanjen

Organisation: INAIL

Land: Italien

Beskrivning:

Kampanjen #FeelSafe syftar till att lyfta fram de många riskerna med att arbeta hemifrån, sprida en riskförebyggande kultur och främja det sociala värdet av obligatoriskt försäkringsskydd.

Image
47.7