Verktygslåda för kampanjer

Kampanjen ”Låt säkerheten komma först i arbetet!”

Organisation: Ministeriet för ekonomisk utveckling

Land: Ungern

Beskrivning:

Kampanjen ”Låt säkerheten komma först i arbetet!” (Let safe work be the basis!) syftar till att främja en förebyggande kultur när det gäller arbetsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. Kampanjen riktar sig både till arbetstagare, som kan rapportera oegentligheter när det gäller säkerhet på arbetsplatsen, och till arbetsgivare, som kan ta del av information om hur man förebygger olyckor.

Image