Verktygslåda för kampanjer

Arbetsmiljöhusvagnar för att främja god arbetsmiljö på landsbygden i Rumänien

Organisation: ROMTENS Foundation

Land: Rumänien

Beskrivning:

Kampanjen placerade ut ”arbetsmiljöhusvagnar” i 19 landsbygdssamhällen med information och utbildningstillfällen som anordnades av arbetsmiljöspecialister samt korta utbildningstillfällen och workshoppar. Detta stöddes genom spridning av en rad informations- och marknadsföringsmaterial om de viktigaste riskfaktorer som hade identifierats i målföretagen och på enskilda gårdar.

Image
OSH caravans to promote Occupational Safety and Health in rural Romania