Verktygslåda för kampanjer

Kampanjen för ett digitalt civilsamhälle

Organisation: Superrr Lab

Land: EU

Beskrivning:

Kampanjen för ett digitalt civilsamhälle (Digital Civil Society Campaign) lanserades för att öka medvetenheten om kraven på en hållbar och rättvis digitalisering som inkluderar det civila samhället.

Image