Verktygslåda för kampanjer

Lettisk kampanj för säkerhet på arbetet

Organisation: Valsts darba inspekcija (statens arbetsinspektion)

Land: Lettland

Beskrivning:

Ordagrant översatt heter denna kampanj ”SÄKERSTÄLL att ditt arbete är säkert!”. Den syftar till att upplysa allmänheten om vikten av arbetarskydd och effektiviteten med att genomföra praktiska säkerhetsåtgärder. Dessutom söker den samla in stöd till företag som är verksamma inom farliga industrier och uppmuntrar dem att prioritera personalens välbefinnande och säkerhet.

Image