Publikácie


Riadenie pracovníkov prostredníctvom umelej inteligencie – od technologického vývoja k vplyvom na pracovníkov a ich bezpečnosť a ochranu zdravia

(AI) mení charakter práce a pracovných vzťahov. V tomto dokumente sa mapujú technológie riadenia pracovníkov založené na umelej inteligencii (AIWM) a ich prenikanie do jednotlivých odvetví prostredníctvom analýzy patentových údajov a obsahu.

Navrhuje sa v nej prístup založený na meraniach, ktorý možno použiť na skúmanie vplyvu technológií AIWM na pracovnú silu, úlohy a funkcie. Zistenia poukazujú na nepriaznivý vplyv, ktorý môže mať AIWM na bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov. Dôležité je, že výskum poukazuje len na okrajovú časť patentov zameraných na zlepšenie pohody ľudí, čo zdôrazňuje nedostatočný záujem podnikov využívať takéto technológie na zlepšenie BOZP.

Download pdf icon in: