Publikácie


Bezpilotné vzdušné prostriedky: dôsledky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Používanie bezpilotných vzdušných prostriedkov pribúda vo všetkých odvetviach vďaka ich charakteristickým vlastnostiam a prísľubu efektívnejších pracovných procesov. Ich integrácia na pracoviskách však nastoľuje nové otázky aj pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP).

Tento diskusný dokument skúma súvisiace otázky a identifikuje medzery vo výskume s cieľom rozšíriť literatúru o otázkach BOZP a dôsledkoch pre pracovníkov v interakcii s bezpilotnými vzdušnými prostriedkami. Zainteresovaným stranám sa poskytujú odporúčania, ktoré sú zamerané na riešenie problémov na pracovisku a ktoré môžu zabrániť spomaleniu vývoja v tejto oblasti.

Download PDF file in: