Správy


02/06/2023

Nové technológie pre bezpečnejších a zdravších pracovníkov: potenciál inteligentných digitálnych systémov pre BOZP

Image

© LALAKA - stock.adobe.com

Prichádzajú inteligentné digitálne systémy, ktoré podporujú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Využívanie technológií, ako je , a rozšírená realita, bude čoraz rozšírenejšie, aby sa zaručila bezpečnosť a dostatočná vzdelanosť pracovníkov.

Ak chcete rozšíriť svoje znalosti o inteligentných digitálnych technológiách, publikujeme tri nové informačné dokumenty.

Inteligentné digitálne systémy monitorovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: druhy, úlohy a ciele sú venované druhom, úlohám a rizikám monitorovacích technológií, ako sú IKT, kamery, nositeľné zariadenia a inteligentné osobné ochranné prostriedky pri minimalizácii škôd a podpore BOZP.

Hoci sa s nimi stretávame na pracoviskách čoraz častejšie, ich zavádzanie je stále pomalé a obmedzené, ako vyplýva z dokumentu Inteligentné digitálne systémy monitorovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: optimalizácia využitia

Inteligentné digitálne systémy monitorovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: výhody a výzvy predstavuje kľúčové závery pre politických stratégov a rozhodovacie orgány o tom, ako zlepšiť potenciál týchto systémov a minimalizovať možné nedostatky.

Tento projekt je v súlade s pripravovanou kampaňou Zdravé pracoviská 2023-25, ktorá sa zameriava na vplyv nových digitálnych technológií na prácu a pracoviská.