Správy


10/06/2022

Automatizácia kognitívnych úloh: aké sú podľa najnovšieho výskumu dôsledky pre BOZP

Image

Photo by Marília Castelli on Unsplash

V novej správe sú predstavené výzvy a príležitosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ktoré sa týkajú automatizácie kognitívnych úloh, ako sú podpora pri rozhodovaní, spracovanie údajov, pomoc pri vzdelávaní a výučbe alebo pri spracovaní jazyka a textu, a to prostredníctvom systémov založených na umelej inteligencii.

Ako možno pomocou systémov založených na umelej inteligencii pracovať účinnejšie a znížiť kognitívne pracovné zaťaženie? A ako môžu zmeny a interakcia so systémami ovplyvniť zamestnancov?

V tejto správe sa na základe taxonómie systémov pre automatizáciu úloh, ktorá je rozpracovaná v rámci predchádzajúcej publikácie agentúry EU-OSHA, hodnotí aktuálny stav výskumu vplyvov automatizácie kognitívnych úloh a dôsledkov pre konkrétne pracovné miesta, povolania, odvetvia a BOZP.

Túto správu dopĺňajú dva informačné dokumenty. V prvom sa poukazuje na kľúčové riziká a príležitosti pre BOZP, ktoré je potrebné zohľadniť a predkladajú sa odporúčania na ochranu zamestnancov. V druhom sa predstavuje akt Európskej komisie o umelej inteligencii a skúmajú sa národné iniciatívy.

Zistite viac o dôsledkoch pre BOZP, ktoré sú opísané v správe a v súhrne: Kognitívna automatizácia: dôsledky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Prečítajte si informačný dokument s názvom Kognitívna automatizácia: vplyv, riziká a príležitosti pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Prečítajte si informačný dokument s názvom Kognitívna automatizácia: čo robia členské štáty a EÚ v záujme ochrany zamestnancov?

Viac informácií o tomto projekte sa nachádza v tematickej webovej sekcii Digitalizácia práce.