Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Dlaczego warto prowadzić kampanię?

Jeżeli masz przesłanie na temat bezpieczeństwa i zdrowia, którym pragniesz się podzielić, zainicjowanie kampanii jest skutecznym sposobem na dotarcie do odbiorców.

Kampanię można wykorzystać do:

Wyraźne przesłanie i jasne cele są podstawą każdej kampanii. Pomagają one określić, z kim należy rozmawiać (odbiorcy docelowi) i jak najlepiej do nich dotrzeć, czyli jakich narzędzi kampanii należy użyć.

Kampanię można wykorzystać do:

  • informowania;

  • inspirowania;

  • motywowania;

  • edukowania.

Why run a campaign?