Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Tworzenie planu

Plan prowadzenia kampanii pozwoli Ci skupić się na wszystkich niezbędnych krokach.

  • Ustal wymierny cel.

– Przykład: „Zmniejszenie występowania chorób związanych ze stresem w centrum obsługi telefonicznej o 10% w ciągu najbliższych 3 lat”.

  • Skup się na konkretnych odbiorcach docelowych.

– Przykład: kierownicy działu kadr w większych firmach lub właściciele małych i średnich przedsiębiorstw.

  • Opracuj jasne przesłanie.

Powinno być ono dostosowane do odbiorców docelowych i najlepiej zawierać zalecenia, na których mogą się oni wzorować.

– Przykład: „Badania wykazały, że centra obsługi telefonicznej mogą ograniczyć występowanie chorób związane ze stresem u ich pracowników poprzez wykonywanie trzech podstawowych kroków”.

  • Zidentyfikuj najbardziej odpowiednie media, aby dotrzeć do docelowych odbiorców.

– Zastanów się, czy skorzystać np. z reklam, przesyłek reklamowych, plakatów, seminariów lub wizyt.

  • Uzgodnij budżet.

– Uwzględnij dodatkową kwotę, powiedzmy 10%, na nieoczekiwane dodatkowe koszty.

  • Wymyśl dobrą datę startu.

– Unikaj ważnych okresów świątecznych, takich jak okres poprzedzający Boże Narodzenie, i spróbuj powiązać swoją kampanię z aktualnym wydarzeniem lub porą roku, aby nadać mu większy oddźwięk.

  • Oceń swoją kampanię.

– Ucz się na własnych doświadczeniach, aby Twoja następna kampania miała większy zasięg oddziaływania.

    Putting a plan togeth