Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Kluczowe cele kampanii

Pamiętaj o kluczowych celach swojej kampanii.

  • Podnieś świadomość na temat problemów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), w tym ich przyczyn, wśród kadry kierowniczej, pracowników i osób, które doradzają im w tych kwestiach, na przykład pracowników służby zdrowia.
  • Zapewnij praktyczne rozwiązania poprzez „modele dobrych praktyk”.
  • Poszerz wiedzę pracowników na temat odpowiednich przepisów i zachęć organizacje do ich przestrzegania.
  • Ostrzegaj ludzi o nowych zagrożeniach i możliwych rozwiązaniach.
  • Uzyskaj poparcie dla zmian w ustawodawstwie lub wytycznych.
  • Uczyń swoją organizację autorytetem w dziedzinie BHP i cennym partnerem.
Key campaign objectives